Velkommen til ny sesong

KSO ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til føste prøve 22. august kl 19.00 i Ynglingeforeningen.

Den ligger i Helsings gate 14 nærmest Langveien og øvelokalet er i 4. etg. Vi øver tutti med Jan-Erik Hybertsen som dirigent.

0
Feed