Nytt styre og komiteer

Ellen Rensvik er valgt som ny leder på årsmøtet 2018. Ellen tar over etter Trond Harald Saltnes som går inn som styremedlem.

Jorid Kamsvåg blir nytt styremedlem sammen Hildeborg Petersen og Anne Fasting som ikke sto på valg. Varamedlemmer er Quirien van Oirschot og Janne Hakkebo, begge gjenvalgt.


Leder:
Ellen Rensvik

Styremedlem:
Trond Harald Saltnes

Styremedlem:
Anne Fasting

Styremedlem:
Hildeborg Petersen

Styremedlem:
Jorid Kamsvåg

Vara 1:
Quirien van Oirshot

Vara 2
Janne Hakkebo

Regnskapsfører:
Stig Piel

Revisor:
Paal Backer

Noteforvalter:
Ebba Ringmar

Materialforvalter:
Odd Sonntag

Festkomite:
Trond Hasselø, Anita Steinvik


Programråd:
Odd W. Williamsen, Tove Strand, Zahla Aliyeva

Valgkomite leder:
Tove Strand

Valgkomite medlem:
Ragnhild Helseth

0
Feed