Konsertprogram for jubileumsåret

... og invitasjon til musikere med tilknytning til orkesteret.

Symfoniorkesteret markerer sitt 100-års-jubileum med festkonsert i Festiviteten 2. november 2019, og ønsker i den forbindelse forsterkninger fra musikere med tilknytning til orkesteret.

Yrkesmusikere tilbys reisedekning og fri festmiddag. Til amatørene appelleres det om dugnad på linje med oss fastboende. For dem som ikke finner privat overnatting, vil vi kunne være behjelpelig med dette.

Festkonsert med Håvard Gimse og Kjetil Bjerkestrand
Kristiansund Symfoniorkester er fylkets eldste orkester, stiftet 1919. Christian Bræin hadde jevnlig prosjekter med Kristiansund orkesterforening og Kristiansund Dillettantorkester helt fra 1876, men vi har nå altså drevet sammenhengende i 100 år og er blant de eldste orkestre i landet. I 1919 var kjernen det profesjonelle Teaterorkesteret, som på mange måter likner på dagens Sinfonietta. KSOs grunnlegger var komponisten og folketonesamleren Edvard Bræin, som fra 1928 også startet «folkeoperaen» basert på massiv dugnad. KSO markerer sitt hundreårsjubileum med en festkonsert i Festiviteten lørdag 2. november 2019 kl 16 i Festiviteten. Håvard Gimse er solist i Rachmaninoffs 2. klaverkonsert. Dirigent er Torodd Wigum. Kjetil Bjerkestrand presenter et nytt verk. Kl 19 samles vi til festmiddag og dans på Thon hotell på Innlandet.

Utekonsert med Frode Alnæs og Sigrid Vetlesæter Bøe
I jubileumsåret har vi flere produksjoner: 17.mai er det nasjonal festkonsert i Festiviteten kl 19. Dirigent er Stian E. Svendsen. Operakoret medvirker. Lørdag 7. september er det gratis utekonsert på Carolines plass, foran kino og bibliotek. Dirigent er Torodd Wigum. Solister er Frode Alnæs og Sigrid V. Bøe. Konserten er på ettermiddagen og etterpå er det buffet på Grand hotell.

Dersom du har mulighet for å være med på en eller begge av disse konsertene, ta kontakt med styreleder: ellen.rensvik@yahoo.no innen 1. mai 2019. Telefon 906 43 940.
Noter blir selvsagt tilsendt i god tid. Men til det trenger vi både e-post-adresse og vanlig postadresse.

0
Feed