Innkalling til årsmøte 9.mars 2022

Musikere som har spilt i KSO i 2021 innkalles med dette til årsmøte

Onsdag 9.mars 2022

Saker som skal tas opp på møtet bes innmeldt til styret innen 2. mars

Musikere som har spilt i KSO i 2021 innkalles med dette til årsmøte

Onsdag 9.mars 2022

Saker som skal tas opp på møtet bes innmeldt til styret innen 2. mars

Sakliste:

Godkjenning av innkalling, valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokoll.
Årsmelding 2021
Revidert regnskap 2021
Budsjett 2022
Valg av leder, styremedlemmer og andre verv
Innkomne saker fra medlemmene

0
Feed