Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Musikere som har spilt i KSO i 2020 innkalles med dette til årsmøte

torsdag 8.april 2021 kl.19.00 i Ynglingen.

Innkalling til årsmøte 2021

Musikere som har spilt i KSO i 2020 innkalles med dette til årsmøte

torsdag 8.april 2021 kl.19.00 i Ynglingen.

Det tas forbehold om at møtet kan bli arrangert som digitalt møte på samme tidspunkt. Innkalling til dette sendes i såfall ut på epost.

Saker som skal tas opp på møtet bes innmeldt til styret innen 2. april.

Sakliste:

Godkjenning av innkalling, valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokoll.
Årsmelding 2020
Revidert regnskap 2020
Budsjett 2021
Valg av leder, styremedlemmer og andre verv
Innkomne saker fra medlemmene
Dugnad Milnbrygga

Enkel bevertning. Vel møtt!

Kristiansund, 21. mars 2021

 

Styret

 

0
Feed