Årsmøte 2022 gjennomført 9.mars

Kristiansund symfoniorkester avholdt sitt årsmøte 9.mars med godt oppmøte fra medlemmene. Tilsammen var 21 av orkesterets medlemmer tilstede.
 

I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det meldt inn to saker til behandling. Den ene gjaldt godtgjørelse til styreleder, den andre gjaldt Ukraina.
 
For sistnevnte punkt så uttrykte årsmøte et sterkt å formidle at orkesteret  ønsker velkommen musikere blant flytninger som kommer til Kristiansund og som måtte ha interesse av å spille i et orkester som vårt.
 
Sittende styre ble gjenvalgt og Jostein Brødreskift fortsetter som styreleder.
 
For nærmere detaljer vises det til protokoll.

0
Feed